Alle aandacht en promotie voor het Zon op Alphen-project van Energiek Alphen aan den Rijn, leidt ook tot een mooi bijeffect. Verschillende eigenaren van grote daken hebben contact met Energiek Alphen gezocht, met de vraag of hun dak ook in aanmerking komt voor de bouw van een collectief zonnepark. Het antwoord is even kort als eenvoudig: “Ja.”

Wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe daken voor nieuwe projecten. Dus als u een dak heeft in de volle zon, dat plat of licht hellend is uitgevoerd, laat het ons dan weten. Aan het dak moeten we uiteraard in beider belang ook technische eisen stellen. Zo dient de dakbedekking van voldoende kwaliteit te zijn om nog ca. 25 jaar probleemloos te functioneren; lekkages herstellen op een dak met zonnepanelen is erg duur. Ook dient de bouwkundige constructie zo te zijn dat die het extra gewicht van de zonnepanelen kan dragen. Als het dak aan deze eisen voldoet, voldoet het dak in principe voor plaatsing van zonnepanelen. In laatste instantie zal uiteraard ook de aansluiting op het elektriciteitsnet moeten worden aangepast. Dat is onderdeel van het project zelf.

Meld uw dak aan door een mail te sturen aan info@energiekalphenaandenrijn.nl ter attentie van Erik de Ruijter.