Energie opwekken

Je kan zélf energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak te installeren. Je kan het ook sámen doen. Door aan te sluiten bij de collectieve projecten van Energiek Alphen, vergroten we de mogelijkheden en verlagen we de kosten. Ook is het mogelijk om zelf een ‘Energiegemeenschap’ op te zetten. Binnen een energiegemeenschap werken bewoners, bedrijven en/of organisaties samen aan duurzame energieprojecten. Energiek Alphen kan hierbij ondersteunen.

Investeren in Zon op Alphen

Inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn, Verenigingen van Eigenaren (voor de algemene ruimtes met eigen meter) en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting kunnen investeren in Zon op Alphen. Dit is een initiatief van Energiek Alphen. Deelnemers kopen een certificaat. Naarmate je meer certificaten koopt, kan je voordeel toenemen. Kijk op de website van Zon op Alphen om te zien hoe het werkt.

Dak aanbieden

Voor nieuwe zonne-installaties zoeken wij meer daken! Dus ben je een gebouweigenaar met een groot dak (minimaal 250 m2) dat je beschikbaar wil stellen? Dan zoeken we jou! Door je dak beschikbaar te stellen help je mee om de gemeente energieneutraal te maken en lever je een belangrijke bijdrage aan een beter klimaat. En dat levert je nog meer op:

  • Eigen, duurzame stroom.
  • Je draagt bij aan duurzame stroom van andere inwoners en bedrijven.
  • Een positief en duurzaam imago.

Lees meer over het beschikbaar stellen van je dak.