Energiek Alphen

Energiek Alphen zet zich in voor duurzame energieopwekking en energiebesparing in Alphen aan den Rijn. Het doel is om de gemeente Alphen aan den Rijn zo snel mogelijk energieneutraal te maken.

Energieneutrale gemeente

Een energieneutrale gemeente is nodig om de klimaatdoelen die we met elkaar hebben afgesproken, te bereiken. Het levert onze gemeente ook voordelen op! Duurzame energieopwekking en energiebesparing zorgen voor lagere energiekosten, minder afhankelijkheid én het stimuleert de lokale economie.

Wat we doen

We werken toe naar een energieneutrale gemeente door:

  • bewoners en ondernemers te adviseren over het verduurzamen van hun gebouw;
  • samen met partners projecten op te zetten waarmee we duurzame energie opwekken (denk aan windturbines of zonnepanelen).

Wat we al hebben bereikt

We begonnen in 2014 met enkele vrijwilligers. Inmiddels zijn we een coöperatie van zo’n dertig vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de verduurzaming van Alphen aan den Rijn. In samenwerking met de gemeente hebben we al mooie projecten gerealiseerd, waaronder twee zonnedaken (Rijnvicus en GC Zeegersloot), 1.500 energiebesparingsadviezen aan bewoners en twee energiebespaarmarkten voor bewoners in wijken.

Coöperatie

Energiek Alphen is een coöperatie. Er zijn meer van zulke ‘burgercoörporaties’ in Nederland waarbinnen burgers zich verzamelen en samen energie produceren. Zo zijn er coöperaties die samen windturbines bezitten of die samen zonnepanelen op een appartementencomplex hebben.

Energiegemeenschappen

Om burgerparticipatie in hernieuwbare energieprojecten verder te stimuleren, heeft de EU ‘energiegemeenschappen’ bedacht. Via deze energiegemeenschappen kunnen burgers, lokale overheden en kleine ondernemingen samen energie opwekken, delen en verkopen. Energiegemeenschappen beginnen klein (bijvoorbeeld in een buurt) en kunnen groeien doordat meer bewoners, bedrijven en organisaties aanhaken. In de gemeente zullen meerdere aparte energiegemeenschappen ontstaan. Energiek Alphen kan inwoners en/of bedrijven hierbij helpen, zodat zij kunnen voorzien in hun eigen duurzame energie.

Partners

Een energie- en klimaatneutrale gemeente bereiken we niet alleen. Daarom werken we nauw samen met bewoners, de gemeente, bedrijven en andere organisaties. De belangrijkste partners:

  • Gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente en Energiek Alphen hebben hetzelfde belang: zo snel mogelijk energieneutraal worden. Daarom werken we met de gemeente samen op het gebied van energiebesparing (energieadviezen) en energieopwekking (zonnedaken en -velden).
  • Energie Samen. Deze landelijke organisatie ondersteunt lokale initiatiefnemers zoals Energiek Alphen bij het ontwikkelen en realiseren van collectieve projecten met zon, wind, warmte opwek en energiebesparing in hun buurt.
  • Zon op Alphen. De zonneparken die wij hebben ontwikkeld zijn bij deze coöperatie ondergebracht. Zon op Alphen zorgt ervoor dat de installaties goed blijven werken en dat de deelnemers beslissen over de bestemming van de opbrengst.
  • Woonforte. Met deze woningcorporatie werken wij samen met als doel om huurwoningen energiezuiniger te maken en huurders energiebewuster te maken.
  • Rijnland Energie. Binnen Rijnland Energie werken zeven energiecoöperaties samen in de regio Holland Rijnland. Zij werken samen bij het verwezenlijken van de RES en andere duurzame energie-ambities. Energiek Alphen is een van de zeven coöperaties.
  • Zon op Bodegraven-Reeuwijk en Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk. Samen werken we aan de ontwikkeling van zonneweides op de grens van Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk.