Missie

Energiek Alphen wil de gemeente Alphen aan den Rijn zo snel mogelijk energie- en klimaatneutraal maken. Dat betekent dat er net zoveel duurzame energie wordt opgewekt, als er wordt gebruikt. Dit doel willen we behalen door samen met bewoners, bedrijven en andere organisaties energie te besparen, duurzame energie op te wekken en .

Speerpunten

Ondersteunend aan onze missie, hanteren we zeven speerpunten:

  1. Een energieneutrale gemeente voor alle bewoners, organisaties en bedrijven is het belangrijkste doel van Energiek Alphen.
  2. Energiek Alphen wil bewoners ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning. Of dat nou een huur- of koopwoning is. We werken hiervoor samen met partners, zoals woningcorporaties.
  3. Duurzame energieopwekking en -deling. Dit is nodig om energieneutraal te worden. Denk aan zonne-installaties en windmolens. We streven ernaar dat minimaal vijftig procent van elke installatie eigendom wordt van inwoners van de gemeente. Zo kunnen meer Alphenaren van de duurzaam opgewekte energie profiteren.
  4. Betaalbare energiekosten. De energiekosten moeten voor alle bewoners betaalbaar zijn. Door energie lokaal op te wekken, te delen en op te slaan, hebben we minder landelijke, duurdere energie nodig.
  5. Lagere afhankelijkheid. Door lokaal opgewekte energie te gebruiken, worden we minder kwetsbaar voor schommelingen in de energieprijs door politieke of economische oorzaken en mogelijke storingen in de energievoorziening.
  6. Lokale economische stimulans. Lokale energie betekent lokaal meer banen in de duurzame energiesector en daaraan gelieerde bedrijven. Dat zorgt voor een sterkere lokale economie.
  7. Innovatie en educatie. We doen mee aan innovatieve energieoplossingen. Door onze deelname aan het EnergieTransitieHuis van Alphen dragen we bij aan het lokaal opleiden van vaklieden en energiespecialisten, en het voorlichten van bewoners over de energietransitie.