In samenwerking met woningcorporatie Woonforte wordt onderzocht op welke wijze zonnepanelen op huurwoningen kunnen worden geplaatst. Een pilotproject is in voorbereiding.