Deze subsidie is bedoeld om bij te dragen aan het vertragen van waterafvoer in het bestaande stads- en dorpsgebieden. Tik uw straat en huisnummer in op de digitale kaart en check of u voor deze subsidie in aanmerking komt.

Als u in het bedoelde gebied woont en particulier eigenaar (grondgebonden of VvE) of huurder van een woning of appartement bent, kunt u een subsidie aanvragen voor:

  • het vergroenen van het dak
  • het vervangen van tegels in uw tuin voor planten
  • de opvang van hemelwater: ondergronds, met wadi of rainblocks, of een regenton.

De gemeente subsidieert maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van totaal € 2.000 per woning voor:

  • de aanschaf van materialen die nodig zijn om de maatregel uit te voeren
  • het laten uitvoeren van de maatregel
  • advieskosten draagvlakberekening dak max € 200 als het project wordt uitgevoerd.

U kunt meerdere aanvragen doen tot dit maximum is bereikt. U bent vrij in de keuze van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

Op de site van de gemeente vind u meer informatie

https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Subsidies/Subsidie_voor_groen_dak_tuin_of_opvang_hemelwater