Alphen aan den Rijn, 24 februari 2020 – Het bestuur van de lokale energiecoöperatie Energiek Alphen aan den Rijn en wethouder Leo Maat (duurzaamheid) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over de inzet van Energiecoaches. Inwoners van de gemeente (huiseigenaren) kunnen een gratis adviesgesprek met de Energiecoach aanvragen, om samen te met u te kijken welke maatregelen u huis kunnen worden genomen om energie te besparen. Denk bijvoorbeeld aan isolatiemaatregelen. De Energiecoach geeft antwoord op vragen en er subsidieregelingen van toepassing zijn, dan vertelt de Energiecoach dat natuurlijk ook.

“Dankzij de energiecoaches kunnen huiseigenaren op een laagdrempelige manier onderzoeken hoe zij zelf energie in huis kunnen besparen. Dat kan zomaar schelen op de energierekening, want energie die je niet gebruikt hoef je ook niet te betalen”, zei wethouder Leo Maat bij de ondertekening van de overeenkomst.

Voorzitter Ferd Schelleman van Energiek Alphen maakte bekend dat in de afgelopen maand al dertig Energiecoach zijn opgeleid. “We willen naar een aantal van vijftig coaches toe, maar het is nu eerst belangrijk dat inwoners van de gemeente zich aanmelden voor een adviesgesprek.” Dit kan op de website van Energiek Alphen (www.energiekalphenaandenrijn.nl).

Het adviesgesprek is gratis en vrijblijvend. Het werk van de Energiecoaches is onderdeel van een omvangrijk programma van de gemeente om inwoners te helpen bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Wie interesse heeft om zelf Energiecoach te worden, kan zich hiervoor eveneens aanmelden via de website van Energiek Alphen. Nieuwe energiecoaches krijgen een gratis theorie- en praktijktraining.

Foto:Ondertekening overeenkomst energiecoaches

De bestuursleden Ferd Schelleman, Wim van Aken en Erik de Ruiter van Energiek Alphen aan den Rijn ondertekenen samen met wethouder Leo Maat de samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van Energiecoaches.

Meer informatie over Energiek Alphen aan den Rijn
Energiek Alphen aan den Rijn (EA) is een lokale energiecoöperatie die wil bijdragen aan verduurzaming van de gemeente Alphen aan den Rijn door energiebesparing bij bedrijven, bewoners en andere partijen en door realisatie van meer duurzame energie opwekking. EA organiseert wijkgerichte energiebesparingsacties, voorlichting over zonne-energie en participeert in diverse overleggroepen gericht op duurzaamheid en energietransitie.