Vrijwillige energiecoach vergroot actiebereidheid woningeigenaren om te verduurzamen

14 oktober 2020

Huiseigenaren nemen sneller energiebesparende maatregelen na een bezoek van een vrijwillige energiecoach, zo blijkt uit kwalitatief onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door I&O Research. Met de tips uit het persoonlijke gesprek met de energiecoach versnellen huiseigenaren hun plannen om bijvoorbeeld de woning te isoleren of zonnepanelen te plaatsen.

Gemeenten hebben een opgave om de bestaande woningvoorraad van het aardgas te krijgen. Steeds vaker worden hiervoor ook energiecoaches ingezet: vrijwilligers die langs gaan bij woningeigenaren voor een persoonlijk adviesgesprek over energiebesparende mogelijkheden in hun woning.

Vanuit gedeelde passie en interesse

Vrijwillige energiecoaches willen zichzelf graag nuttig maken en een bijdrage leveren aan een betere wereld. Ze zetten hun kennis over en ervaringen met energiebesparing graag in om klimaatverandering tegen te gaan en huiseigenaren te inspireren, zo blijkt uit het onderzoek. Op dat punt vinden de coach en de woningeigenaar elkaar. “Huiseigenaren lopen vaak al rond met ideeën om te verduurzamen en vinden in de energiecoach een klankbord. Door het enthousiasme en de bevestiging van de coach komen de plannen in een stroomversnelling en gaat de huiseigenaar eerder tot actie over”, aldus Marlon Mintjes van Milieu Centraal

Aandacht voor nazorg

Het aanbieden van nazorg aan woningeigenaren na een adviesgesprek kan mogelijk tot meer impact leiden. Uit het onderzoek blijkt dat woningeigenaren, maar ook coaches en partijen die coaches inzetten hier behoefte aan hebben. De rol van de coach stopt nu vaak na het eerste bezoek. Zo weten de gemeenten en energiecoaches niet welke energiebesparende maatregelen de huiseigenaar neemt of welke vragen er nog leven. Enkele partijen faciliteren hier momenteel al wel in en zien ook dat dit werkt en wordt gewaardeerd. Nazorg is voor woningeigenaren een goede stok achter de deur om aan de slag te gaan en het opent nieuwe mogelijkheden om (verder) te verduurzamen.

Belangrijke rol in de energietransitie

Met hun enthousiasme en versnellende werking kunnen energiecoaches en organisaties die energiecoaches opleiden en inzetten een belangrijke rol vervullen in de energie- en warmtetransitie en daarmee van grote waarde voor de gemeenten zijn. Hiervoor is goede samenwerking tussen de gemeenten, coaches en verschillende partijen noodzakelijk. Het rapport wordt aan gemeenten; VNG en het ministerie van BZK gepresenteerd. Zij kunnen met de aanbevelingen aan de slag om de energiecoaches nog effectiever in te zetten.

————————-einde persbericht———————–

Noot voor de redactie:

Het onderzoek is in opdracht van European Climate Foundation en de Nationale Postcode Loterij uitgevoerd. De deelnemers zijn in juni en juli 2020 online geïnterviewd. Naast interviews met opleiders, energieloketten en energiecoaches, hebben 119 huiseigenaren een online vragenlijst ingevuld.

Voor meer informatie en opvragen van een onderzoeksverslag:
Woordvoerder Marlon Mintjes, tel. 06 – 8357 2514
e-mail: marlon.mintjes@milieucentraal.nl