Onze visie is vastgelegd in een document dat we samen met de gemeente bespreken en gezamenlijk proberen uit te voeren. Er zijn op dit moment nog geen concrete afspraken, maar we hebben al wel afgesproken om samen bepaalde sleutel projecten, zoals b.v. de vernieuwing van het Rode Dorp met voorrang te gaan behandelen.