Het dak van de driving range van Golfclub Zeegersloot heeft een oppervlakte van circa 600 m2. Het is in potentie geschikt voor 160 zonnepanelen, waarmee jaarlijks ruim 40.000 kWh wordt opgewekt. Dit betekent een besparing van ruim 20 ton CO²-uitstoot per jaar. Op een deel van het dak van de driving range zijn al 40 zonnepanelen aangebracht. Er resteert nog zo’n 400 m2, waarop nog ongeveer 160 panelen kunnen worden geplaatst.

Golfclub Zeegersloot ondersteunt Zon op Alphen om de volgende redenen:

  • Het draagt bij aan het duurzaamheidsbeleid van GC Zeegersloot
  • Het draagt bij aan verduurzaming van de lokale samenleving
  • Het stelt de leden van GC Zeegersloot in staat in collectief verband duurzame energie op te wekken.