Honderden energieadviezen

 

Sinds Energiek Alphen in 2020 begon met het aanbieden van energieadviezen, is daar al ruim 1.500 keer gebruik van gemaakt. Als onafhankelijke verduurzamingsspecialist komen onze energiecoaches bij mensen thuis om een op maat gemaakt advies te geven over hoe Alphenaren kunnen verduurzamen in hun woning.

Onafhankelijk advies

Een onafhankelijk advies door een energiecoach is wat anders dan een advies door een commercieel bedrijf dat een bepaald product verkoopt. En juist die onafhankelijkheid wordt gewaardeerd, merkt Frank van Oudenhove. Hij is een van de energiecoaches en is daarnaast bestuurslid. “Wij verkopen zelf niets en mogen zelfs geen winst maken; wij handelen echt in het belang van de bewoner. We kijken naar wat hij of zij nodig heeft en dat is per huishouden verschillend. Dat hangt niet alleen af van de woning – een groot huis dat in de jaren ’30 is gebouwd is doorgaans meer gebaat bij extra isolatie dan een kleine, recenter gebouwde woning – maar ook van wie er woont. Een jong stel dat overdag van huis is, verbruikt minder energie dan een ouder echtpaar dat met pensioen is. En een gezin met twee kinderen dat in datzelfde huis woont, verbruikt juist meer energie dan het jonge stel.”

Het proces

Een energieadvies begint met een aanmelding via de website. Wie zich heeft aangemeld, krijgt een link naar de website van HOOM. Daar zijn de gegevens over de woning die bij het kadaster bekend zijn, al ingevuld. Het wordt je dus makkelijk gemaakt. Overige gegevens (zoals aantal personen, gas- en elektraverbruik en wensen) vult de bewoner zelf in. Als dat is gebeurd, komen de gegevens bij de energiecoach van Energiek Alphen terecht. Op basis van de ingevulde gegevens bereidt deze zich voor en belt hij voor het maken van een afspraak. Tijdens de afspraak loopt de energiecoach een rondje door het huis en stelt hij vragen en geeft hij tips. Daarna wordt het Hoom-dossier verder doorgenomen. Dit duurt alles bij elkaar zo’n twee uur. Op basis daarvan geeft de energiecoach een vrijblijvend advies.

Maatwerk

Frank vertelt hoe hij zelf te werk gaat. “Vaak kan ik bewoners meteen al wat makkelijke tips geven. Soms zie ik bijvoorbeeld door de kieren van de deur daglicht naar binnen komen. Dat is een teken dat de deur niet recht hangt of niet goed sluit. En soms zijn bewoners al geholpen met een goede brievenbusborstel met klep. In andere gevallen ligt een oplossing wat minder voor de hand. Aan de meetstanden heb ik bijvoorbeeld gezien dat het energieverbruik bovengemiddeld hoog is. Niet altijd wordt direct duidelijk waar het euvel ligt. Dan vraag ik door. Als er geen duidelijke verklaring voor een hoog gasverbruik is en er merkwaardige koude plaatsen in de woning zijn, kunnen we een warmtescan uitvoeren.” Bij een warmtescan komt de energiecoach terug met een infraroodcamera om te meten waar de woning warmte ‘lekt’. Op die manier kan ontdekt worden waar bijvoorbeeld spouwmuurisolatie ontbreekt. Ook komen financierings- en subsidiemogelijkheden aan bod. Aan het eind van het bezoek geeft de energiecoach een advies dat na het bezoek ook nog schriftelijk gegeven wordt. Hiermee kan de bewoner aan de slag; deze kan hier zelf uit halen wat voor hem of haar haalbaar of belangrijk is.

Hier lees je meer over het energieadvies van de energiecoach.