Energiek Alphen aan den Rijn (EA) is een lokale energiecoöperatie die wil bijdragen aan verduurzaming van de gemeente Alphen aan den Rijn. EA voert de zogenoemde Postcoderoosprojecten zoals bij Rijnvicus en GC Zeegersloot uit (zie website Zon op Alphen) en initieert andere projecten voor energiebesparing bij bedrijven, bewoners en andere partijen in de gemeente. Zo organiseert EA wijkgerichte energiebesparingsacties, EA geeft voorlichting over duurzame energie en participeert in diverse overleggroepen gericht op duurzaamheid en energietransitie.

Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om de gebouwde omgeving in de gemeente maximaal te verduurzamen. Ons doel is om energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in de gemeente te promoten. Dit gebeurt met concrete projecten en acties, waarmee Energiek Alphen gelijktijdig het ondernemen en de werkgelegenheid in Alphen wil stimuleren.

De ambitie van Energiek Alphen sluit aan bij de doelstellingen van de gemeente. Energiek Alphen aan den Rijn ondersteunt de duurzaamheidsambitie: RES 1.0/Coalitieakkoord en ‘Energieneutraal in 2050’.

Energiek Alphen werd in 2013 opgericht door drie inwoners van Alphen aan den Rijn.

Op dit moment bestaat het team uit:

energiek alphen aan den rijn

Bestuur Energiek Alphen

Erik de Ruijter

a.i. Penningmeester

Erik de Ruijter

Voorzitter

Wim van Aken

Secretaris

Ton Kos

Bestuurslid energiebesparing

Menno Stijl

Bestuurslid Regionale Energiestrategie

Ferd Schelleman

Algemeen bestuurslid

Frank van Oudenhove

Algemeen bestuurslid

Postcoderoos ontwikkeling

Postcoderoos projecten
Paul Versteeg ontwikkelaar PostCodeRoos projecten

Paul Versteeg

Ontwikkeling

Wim van Aken

Ontwikkeling

Energiecoach Coördinatie Team (ECT)

Ton Kos, Frank van Oudenhove, Aad Hartveld, Yvon van den Hout

EnergieCoaches

Aad Hartveld

Energiecoach

Bert van der Hoorn

Energiecoach

Bert Wille

Energiecoach

Diana van Kleef

Energiecoach

Dick van Leeuwen

Energiecoach

Edwin Veltman

Energiecoach

Frank van Oudenhove

Energiecoach

Fred Parie

Energiecoach