Energiek Alphen aan den Rijn (EA) is een lokale energiecoöperatie die wil bijdragen aan verduurzaming van de gemeente Alphen aan den Rijn. EA voert de zogenoemde Postcoderoosprojecten zoals bij Rijnvicus en GC Zeegersloot uit (zie website Zon op Alphen) en initieert andere projecten voor energiebesparing bij bedrijven, bewoners en andere partijen in de gemeente. Zo organiseert EA wijkgerichte energiebesparingsacties, EA geeft voorlichting over duurzame energie en participeert in diverse overleggroepen gericht op duurzaamheid en energietransitie.

Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om de gebouwde omgeving in de gemeente maximaal te verduurzamen. Ons doel is om energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in de gemeente te promoten. Dit gebeurt met concrete projecten en acties, waarmee Energiek Alphen gelijktijdig het ondernemen en de werkgelegenheid in Alphen wil stimuleren.

De ambitie van Energiek Alphen sluit aan bij de doelstellingen van de gemeente. In 2015 stelde de gemeente Alphen aan den Rijn het Duurzaamheidsprogramma Van A naar D: Alphen aan den Rijn op weg naar Duurzaamheid vast. Energiek Alphen aan den Rijn ondersteunt de duurzaamheidsambitie: ‘Energieneutraal in 2050’.

Energiek Alphen werd in 2013 opgericht door drie inwoners van Alphen aan den Rijn.

Op dit moment bestaat het team uit:

energiek alphen aan den rijn

Bestuur Energiek Alphen

Ferd Schelleman

Voorzitter

Erik de Ruijter

Penningmeester

Wim van Aken Ontwikkelen PostCodeRoos projecten

Wim van Aken

Secretaris

Postcoderoos ontwikkeling

Postcoderoos projecten
Paul Versteeg ontwikkelaar PostCodeRoos projecten

Paul Versteeg

Ontwikkeling

Wim van Aken Ontwikkelen PostCodeRoos projecten

Wim van Aken

Ontwikkeling

EnergieCoaches

Ferd Schelleman

Energiecoach

Henny Gloudemans

Energiecoach

Oscar van wijk

Energiecoach

Marten Rollingswier

Energiecoach

Rene Aarts

Wijkambassadeur

Frank van Oudenhove

Energiecoach

Henri  Vorst

Energiecoach

Jan Wentink EnergieCoach

Jan  Wentink

Energiecoach

Joop van Dijk

Energiecoach