__Wie__ Proces flow
U Aanvraag gesprek Energiecoach
Via website EnergiekAlphenaandenrijn.nl
Wij Mail van een korte vragenlijst naar u
U Invullen vragenlijst en terug mailen
Samen Afspraak maken met u en uw woning in het Hoomdossier *1 invoeren.
Samen Huisbezoek v.d. energiecoach Informatie bijwerken in Hoomdossier
Samen
Wij
Opvolgingsgesprek datum in onderling overleg te vaststellen
Vastleggen datum
Samen Opvolgingsgesprek op datum