Energiek Alphen aan den Rijn nam begin 2014 het initiatief om bij Rijnvicus een collectief zonne-energieproject te ontwikkelen. Het pand van Rijnvicus is eigendom van de gemeente. Rijnvicus wil graag een bijdrage leveren aan verduurzaming van de eigen organisatie en van de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente heeft goedkeuring gegeven aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Rijnvicus-gebouw. Op het dak van ruim 4.000 m2 kunnen circa 1.600 zonnepanelen worden geplaatst, waarmee wordt voorzien in het elektriciteitsverbruik van ongeveer 150 huishoudens.

(Zonatlas.nl)

 

Rijnvicus en de gemeente ondersteunen Zon op Alphen om de volgende redenen:

  • Het draagt bij aan verduurzaming van de lokale energiehuishouding
  • Steun van de gemeente kan het project versterken en versnellen
  • Dit project kan als voorbeeld dienen voor vervolg projecten en de verduurzaming binnen de gemeente versnellen.
  • Het ondersteunen van de ontwikkeling van een succesvolle burger coöperatie verhoogt de betrokkenheid van de inwoners bij de eigen gemeente.