Energiek Alphen aan den Rijn (EA) is een lokale energiecoöperatie die wil bijdragen aan verduurzaming van de gemeente Alphen aan den Rijn. EA voert de zogenoemde Postcoderoosprojecten zoals bij Rijnvicus en GC Zeegersloot uit (zie website Zon op Alphen) en initieert andere projecten voor energiebesparing bij bedrijven, bewoners en andere partijen in de gemeente. Zo organiseert EA wijkgerichte energiebesparingsacties, EA geeft voorlichting over duurzame energie en participeert in diverse overleggroepen gericht op duurzaamheid en energietransitie.

Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om de gebouwde omgeving in de gemeente maximaal te verduurzamen. Ons doel is om energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in de gemeente te promoten. Dit gebeurt met concrete projecten en acties, waarmee Energiek Alphen gelijktijdig het ondernemen en de werkgelegenheid in Alphen wil stimuleren.

De ambitie van Energiek Alphen sluit aan bij de doelstellingen van de gemeente. In 2015 stelde de gemeente Alphen aan den Rijn het Duurzaamheidsprogramma Van A naar D: Alphen aan den Rijn op weg naar Duurzaamheid vast. Energiek Alphen aan den Rijn ondersteunt de duurzaamheidsambitie: ‘Energieneutraal in 2050’.

Energiek Alphen werd in 2013 opgericht door drie inwoners van Alphen aan den Rijn.

Op dit moment bestaat het team uit:

Ferd Schelleman (voorzitter)  email
Erik de Ruijter (penningmeester)  email
Wim van Aken (secretaris en ontwikkeling PCR projecten )  email
Gerard Haverkamp (pers en communicatie)
Paul Versteeg (ontwikkeling PCR projecten)
En een vijftal energie coaches

U kunt ook een email sturen naar het bestuur.