Onze visie is vastgelegd in het Meerjarenplan Energiebesparing Alphen aan den Rijn, dat we in 2018 samen met de gemeente hebben opgesteld. Een korte toelichting:

Er is een stevige inzet nodig om een versnelling in de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de gemeente Alphen aan den Rijn te realiseren. De gemeente ziet Energiek Alphen als een belangrijke bouwsteen in het bouwwerk dat nodig is om de transitie naar duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart te voltooien.

Energiek Alphen kan een cruciale rol spelen in het succesvol invullen van enkele belangrijke thema’s van het Actieprogramma duurzaamheid 2017-2020. Het slagen van dit programma staat of valt met een goede samenwerking. Lokale coöperatie zijn een belangrijk vehikel om de samenwerking met bewoners, bedrijven, organisaties en scholen tot stand te brengen.

Op dit moment verkennen we gezamenlijk de uitvoering van verschillende plannen. Er zijn nog geen concrete en formele afspraken, maar Energiek Alphen wil bepaalde sleutel-projecten met voorrang ondersteunen, zoals de reconstructie van het Rode Dorp. Woonforte gaat daar 172 woningen vervangen en volgens de laatste stand der techniek zo veel mogelijk energie neutraal bouwen, en in ieder geval gas-loos opleveren.