Details en achtergronden

/Details en achtergronden
Details en achtergronden2018-10-01T14:59:29+00:00

Je koopt een certificaat, geen zonnepaneel

Je kunt bij Zon op Alphen certificaten kopen, geen zonnepanelen. Als je zelf een zonnepaneel op je dak legt, krijg je te maken met bijvoorbeeld aanlegkosten en onderhoud. Dit werk doet de coöperatie allemaal voor je. Een certificaat leg je weliswaar niet op je dak, toch heb je dezelfde voordelen als bij een zonnepaneel: goedkope stroom, die je zelf opwekt. Een verschil is dat het zonnepaneel zelf nu niet van jou is, het is van ons allemaal. De opbrengst is natuurlijk wel voor jou.

Kosten

De kosten van een certificaat bepalen we voor elk project apart: het zijn alle kosten van de aanschaf en installatie, gedeeld door het aantal certificaten.  We kiezen het aantal certificaten zo dat één certificaat gemiddeld 250 kWh per jaar oplevert. Bij eerdere zonneprojecten was 250 kWh ongeveer zoveel als één zonnepaneel per jaar opwekt. Tegenwoordig is dat niet meer zo omdat door technologie- en productieverbeteringen zonnepanelen al veel meer dan 250 kWh per jaar kunnen leveren.

De zonnepanelen kosten bij het huidige prijspeil (2018) zo’n 300 euro per paneel. Energiek Alphen aan den Rijn houdt de investering per paneel laag met behulp van een gedeeltelijke externe financiering door de Triodos Bank. Van de totale investeringskosten financiert Triodos Bank ongeveer een derde deel, circa 100 Euro per paneel. Deze lening wordt gefinancierd uit de inkomsten van de coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn: uit de verkoop van de elektriciteitsproductie van de zonne-installaties en de overstapvergoeding van de energieleverancier waaraan deze elektriciteit wordt verkocht. De deelnemers brengen de rest op, en dat is circa 200 euro per paneel.

Opbrengst

Met de aanschaf van certificaten verkrijg je de opbrengst voor jouw aandeel van de zonnestroom van de zonnepanelen op het collectieve dak. Het betekent dat de stroomopbrengst gelijk wordt verdeeld over de certificaten. Voor elk certificaat krijg je volgens die berekening korting op je energiebelasting én de inkomsten uit de stroomverkoop, al zal dat door de aflossing van de deelfinanciering niet veel zijn.

Een deelnemer aan Zon op Alphen ontvangt voor iedere kWh die in het project wordt opgewekt 12,65 cent korting op zijn energiebelasting (incl. btw). Dit bedrag is gebaseerd op de energiebelasting van 2018. De opbrengst stijgt en daalt met het stijgen en dalen van de energiebelasting. Per certificaat van 250kWh is de opbrengst in 2018 circa 32 euro per jaar. In 2019 wordt dat wellicht ca. 30 euro.

Gerekend over vijftien jaar komt de tegemoetkoming naar verwachting op 450 euro per paneel. Als de energiebelasting stijgt, wordt dit meer! De korting wordt door de energieleverancier op de jaarnota van de deelnemer afgerekend, of via een creditnota, afhankelijk van de energieleverancier waarmee je een contract hebt voor de levering van je eigen elektriciteit.

De terugverdientijd is minder dan zeven jaar. De Belastingdienst garandeert de kwijtschelding van de energiebelasting voor een periode van 15 jaar. Over die periode gerekend, verdienen de deelnemers hun inleg dus ruim twee keer terug. (opbrengst van 450 / kosten van 200)

Er is een maximum aantal certificaten

Het is verstandig jaarlijks niet méér zonnestroom op te wekken dan je thuis verbruikt, tot een maximum van 10.000 kWh per jaar. Het totale aantal certificaten dat je kunt aankopen is dus begrensd. Je mag meer certificaten kopen maar dan kom je voor dat deel niet in aanmerking voor de belastingkorting. Dat is jammer want dan duurt het langer voor je de investering terugverdient. Ons advies is om certificaten te kopen voor maximaal 80% van je jaarlijkse verbruik. Als je zuiniger met energie omgaat of als de zon in een jaar extra schijnt dan kom je er in ieder geval niet overheen! Mocht je al weten dat je veel meer stroom gaat afnemen, omdat je b.v. elektrisch gaat verwarmen, een warmtepomp gaat aanschaffen of een elektrische auto neemt o.i.d., dan kan je hier natuurlijk rekening mee houden. Wil je advies hebben, dan kunnen we je vanuit Energiek Alphen zeker helpen.

Hoe stel je het aantal certificaten vast?

 • Ga na hoeveel stroom je jaarlijks verbruikt. Dit vind je terug op de jaarrekening van je energieleverancier. Heb je die niet bij de hand, vraag het dan na bij je energieleverancier. Een gemiddeld huishouden met gasverwarming gebruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. Ben je heel energiezuinig dan kan dit lager zijn. Kook je elektrisch, heb je een elektrische auto of heb je een warmtepomp in huis dan is het vaak hoger.
 • Vuistregel is dat je inschrijft voor 80% van je eigen elektriciteitsverbruik. Verbruik je meer dan 10.000 kWh , schrijf dan in voor maximaal 10.000 kWh.
 • Wek je al een deel van je energie zelf op? Gebruik dan je netto stroomverbruik (verbruik minus opgewekt) om je maximumaandeel te bepalen.
 • Overigens: de meest duurzame energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Nog mooier dan zonnecertificaten aanschaffen is dus onderzoeken of je eerst op je energiegebruik kunt besparen! Ook hier kunnen we vanuit Energiek Alphen helpen. Neem dus gewoon contact met ons op.

Rekenvoorbeelden

Een certificaat levert gemiddeld 250 kWh per jaar op.

Een buurtbewoner verbruikt jaarlijks 3.500 kWh en wil deelnemen in een postcoderoos project. Om 80% van het eigen verbruik opwekken, dus 2.600 kWh per jaar, schrijft zij voor ongeveer voor 10-11 certificaten in.

Een andere buurtbewoner verbruikt meer dan 10.000 kWh per jaar. Hij kan niet zijn hele verbruik dekken via een postcoderoos project. Hij schrijft in voor het maximum van 40 certificaten.

Een derde buurtbewoner heeft al 4 zonnepanelen op haar eigen dak. Ze verbruikt 3.500 kWh, en wekt zelf 1.000 kWh op. Haar netto verbruik is dus 2.500 kWh. 80% daarvan is 2000 kWh. Ze schrijft zich in voor 8 certificaten.

Een laatste bewoner berekent dat ze zich voor 14 certificaten kan inschrijven. Dat kost ongeveer 2.450 euro. Dat is een te groot bedrag voor haar. Ze schrijft zich in voor 4 certificaten en zet zich op de wachtlijst voor de overige 10. Voor die 10 certificaten wil ze eerst gaan sparen. Tegen die tijd zijn er waarschijnlijk geen certificaten beschikbaar voor hetzelfde project, maar ze kan zich ook inschrijven voor dan weer lopende projecten.

We maken gebruik van de Postcoderoosregeling

We maken gebruik van de z.g. ‘Postcoderoosregeling’ of formeel: de Regeling verlaagd tarief voor collectieve opwek. Deze regeling zorgt er voor dat je kunt meedoen als je in de buurt van de zonnecentrale woont. Wat is in de buurt? Dat stellen we vast met hulp van postcodegebieden. Woon je in de ‘postcoderoos’ van het zonnedak, dan kan je mee doen. Een ‘postcoderoos’ is het gebied met een viercijferige postcode in het midden en alle aangrenzende viercijferige postcodes daar omheen. Er zijn tegenwoordig wat mogelijkheden om ook dit nog uit te breiden, (zie onder) maar de uiteindelijke goedkeuring moet van de Belastingdienst komen.

Keuze Zonnecentrale Golfclub Zeegersloot of Rijnvicus

Het eerste project van Zon op Alphen is voor twee locaties tegelijk. We doen dit omdat de locatie op de golfbaan met 160 panelen eigenlijk aan de kleine kant is om rendabel te zijn. Door het financieel samen te leggen met Rijnvicus, dat met 1.600 panelen meer dan voldoende rendement gaat opleveren, gaat het wel.

Het adres van Golfclub Zeegersloot ligt in postcode 2403, en van Rijnvicus in postcode 2404.

De postcode van de Zonnecentrale moet in elk geval midden in een postcoderoos liggen om aan de regels te voldoen. Dit kan de postcode van de locatie zelf zijn, maar door nieuwere regels kan dat ook in een of meer van de aangrenzende postcodes zijn.

Per 1 januari 2016 is nl. het begrip postcoderoos verruimd. De installatie hoeft zich niet meer in het midden van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten. De postcoderoos wordt zo een ‘postcoderups’ en bestrijkt een groter gebied.

Om zo veel mogelijk bewoners uit de gemeente mee te kunnen laten doen gaan we dus uit van verschillende ‘Postcoderozen’. Dit worden twee Postcoderozen voor Rijnvicus met de postcodes 2408 en 2401 in het centrum en één roos met 2445 in het centrum voor de Golfclub.

De locatie van de Golfclub dekt daardoor de volgende postcode gebieden af:
Met de locatie 2445 (Aarlanderveen) dekken we 2403, 2406, 2407 en 2471 (Zwammerdam) af.

De locatie van Rijnvicus dekt daardoor de volgende postcode gebieden af:
Met de locatie 2408 dekken we 2404, 2405, 2409 en 2394 (Hazerswoude Rijndijk) af.
Met de locatie 2401 dekken we 2402, 2406, 2405, 2404, 2396 (Koudekerk) en 2481 (Woubrugge) af.

Er zijn helaas een paar delen van de gemeente die we nog steeds niet af kunnen dekken, zoals b.v. Benthuizen en Hazerswoude Dorp, want die liggen te ver weg. We zoeken constant naar nieuwe daken om ook deze deelgemeentes mee te kunnen laten doen.

De Postcoderoosregeling

De ‘Postcoderoosregeling’ heet formeel de Regeling Verlaagd Tarief voor Collectieve Opwek. De postcoderoos is een gebied met een viercijferige postcode in het midden samen met de aangrenzende viercijferige postcodes. Vandaar de populaire naam Postcoderoos. Het fiscale voordeel geldt alleen voor deelnemers die binnen dezelfde roos wonen als het zonnedak waarop hun panelen liggen.

Achtergronden Postcoderoosregeling

Deze landelijke regeling is in januari 2014 van kracht geworden en wordt inmiddels op meer dan 100 locaties in Nederland toegepast.  De regering wil met deze regeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Tot nu toe konden alleen burgers en kleinere bedrijven, die op eigen terrein of dak duurzame elektriciteit kunnen opwekken, gebruik maken een verlaging van de energiebelasting (met de zogenoemde salderingsregeling). Met de Regeling Verlaagd Tarief voor collectieve opwek is de verlaging van de energiebelasting ook mogelijk gemaakt voor burgers en kleinere bedrijven die op een gezamenlijk dak of terrein zonne-energie willen opwekken.

 • Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een zonne-installatie en die in de zogenaamde Postcoderoos van deze productie-installatie wonen. De deelnemers moeten lid zijn van een coöperatie die de zonne-installatie voor eigen rekening en risico exploiteert.
 • Het fiscale voordeel wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden.
 • Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom. Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor een belastingkorting.
 • De belastingkorting geldt voor de eerste schrijf voor elektriciteit, tot de hoogte van het eigen verbruik en tot maximaal 10.000 kWh per jaar.
 • De belastingkorting wordt toegepast voor een periode van (minimaal) 15 jaar nadat de Belastingdienst onze aanvraag voor de verlaging heeft goedgekeurd. Daarmee is de toepassing voor 15 jaar gegarandeerd. Als de regeling na 15 jaar nog steeds geldt, loopt de belastingkorting langer door.

Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van HIER opgewekt , dit is het landelijke kennisplatform voor lokale energie-initiatieven, in het bijzonder de regeling verlaagd tarief Postcoderoosregeling  en de website van Zon op Nederland.

In juni 2018 heeft minister Wiebes aangegeven de postcoderegeling in 2020 te willen wijzigen, maar geeft in een brief aan de Tweede Kamer ook aan dat de terugverdientijd gemiddeld 7 jaar zou moeten blijven. (Brief Eric Wiebes aan 2e Kamer: 15-juni-2018 – Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie)  De laatste informatie geeft aan dat 2020 niet gehaald gaat worden, dus alles blijft nog wat langer bij het oude.

Energiek Alphen houdt de ontwikkelingen goed voor je in de gaten. De laatste ontwikkelingen lees je bij ons op de website of via nieuwsbrieven als je je aangemeld hebt, of bij Ode decentraal , een belangenbehartiger van duurzame energie-opwekkers en gesprekspartner voor de regering.

Het levert ons allemaal financieel voordeel op

 Investeringskosten

Je betaalt eenmalig een bedrag voor de aanschaf van de certificaten. Een certificaat kost circa 200 euro + 42 euro btw. De btw krijg je na afloop terug. De definitieve prijs bepalen we als we de offertes van de installateurs hebben gekregen.

 • Met de inleg van alle deelnemers financieren wij de zonne-installatie.
 • Het investeringsbedrag omvat alle kosten voor de zonnepanelen, omvormers, kabels en installatie, inclusief de kosten die de coöperatie moet maken voor de administratie, advies, verzekering en aansluitkosten op het net.

Btw over de zonne-installatie

De btw (21%) voor de zonnepanelen en de installatiekosten ter hoogte van ongeveer 110.250 euro moeten we eerst betalen. Na ongeveer 6 maanden krijgen we dat bedrag van de belastingdienst terug, maar we zullen dat eerst met elkaar moeten voorschieten. Je betaalt dus eerst circa € 242,- per certificaat, en krijgt daarvan € 42,- terug. We onderzoeken nog of we een krediet of lening met een korte looptijd kunnen krijgen om deze kosten af te dekken, maar dat weten we nu nog niet.

Opbrengsten

Je verdient je inleg terug door korting op je energiebelasting van circa 30 euro en eventuele inkomsten uit de stroomverkoop. De bedragen zijn per certificaat per jaar:

 • Voor iedere kWh die met je certificaat wordt opgewekt, krijg je gedurende 15 jaar korting op de energiebelasting. De korting is gelijk aan de belasting die je betaalt over een kWh gewone stroom. Met andere woorden: je betaalt geen belasting meer over je zonnestroom-aandeel van je stroomverbruik. In 2018 is dat 12,65 cent incl. btw, Dit bedrag stijgt en daalt met de hoogte van de energiebelasting. In 2019 zal de belasting ongeveer 12,3553 cent zijn. Per certificaat heb je circa € 30 euro per jaar voordeel en dat gedurende 15 jaar.
 • De opgewekte stroom verkopen we aan een energiebedrijf waarmee we inkomsten voor de coöperatie genereren zolang het zonnedak blijft bestaan. Dit is minimaal 15 jaar. Voor de eerste paar jaar sluiten we een contract af met het energiebedrijf met het beste aanbod op dit moment. Na de contractperiode kunnen we als coöperatie nieuwe overeenkomsten aangaan met andere energiebedrijven. De opbrengsten kunnen fluctueren met de stroomprijs op de elektriciteitsmarkt en zijn ook afhankelijk van de opbrengst van de installatie. Als de zon veel schijnt leveren de zonnepanelen meer op. De prijs is nog niet bekend. We rekenen nu defensief met 4,5 cent per kWh, want zonnecoöperaties met net opgeleverde zonnedaken krijgen tot wel 5 cent per kWh.
 • Jaarlijks zijn er periodieke exploitatiekosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net, bemetering, onderhoud en reservering voor toekomstige kosten. Natuurlijk moeten we ook de deelfinanciering met een looptijd van 15 jaar aflossen. Al deze kosten verrekenen we met de inkomsten. Zo komen we op een kleine netto-opbrengst per jaar, die helaas niet genoeg is om onder de leden te verdelen. Het jaarlijkse overschot gaat in de reservepot die we aan het einde van de looptijd na aftrek van alle kosten aan de leden uit kunnen keren.
 • Van de energieleveranciers waar we een leveringscontact mee hebben, krijgen we een bijdrage als de leden van de coöperatie ook lid bij hun zijn, of worden. Dit is een bedrag van ongeveer 35 euro per lid per jaar als zowel gas als stroom afgenomen wordt, anders is dit de helft. Deze inkomsten hebben we nodig om een sluitende begroting te krijgen. Stap je over naar een van deze leveranciers, helpt het de coöperatie.

Prijsontwikkeling elektriciteit

De marktprijzen voor elektriciteit én de hoogte van de energiebelasting bepalen hoe snel we onze inleg terugverdienen.

 • De marktprijs voor stroom bepaalt hoeveel we verdienen aan de verkoop van onze stroom aan het energiebedrijf. Hoe deze marktprijs zich de komende jaren ontwikkelt is niet te voorspellen. De afgelopen jaren is de stroomprijs bijvoorbeeld gedaald tot 3-5 eurocent per kWh.  Als deze marktprijs verder daalt dan is dat in ons nadeel. We verdienen minder aan de verkoop van zonnestroom.
 • De energiebelasting voor elektriciteit is het meest bepalend voor ons financiële voordeel. De energiebelasting is in 2017 iets lager dan in 2016 en zal ook in 2018 weer iets lager zijn. Dit is in ons nadeel want het voordeel van de korting is dus minder. Neemt de energiebelasting weer toe dan is dat in ons voordeel.
 • In juni 2018 zijn er plannen gepresenteerd om de energiebelasting op elektriciteit binnen 10 jaar te halveren (en die op gas te verdubbelen). Tegelijk zijn plannen gepresenteerd om de Postcoderoosregeling te wijzigen. Bedoeling van het kabinet is dat er een overgangsregeling komt voor bestaande daken en dat de terugverdientijd zo’n 7 jaar blijft. Deze plannen houden we natuurlijk scherp in de gaten. Lees de nieuwste ontwikkelingen bij nieuws op onze site of bij Ode decentraal (de belangenbehartiger duurzame energie-opwekkers).

We vormen een coöperatie

Zon op Alphen is een coöperatie. Dat betekent dat je lid wordt als je meedoet met een zonnecentrale. We zijn een coöperatie omdat dat een voorwaarde is om deelnemers de energiebelasting terug te laten krijgen. Tegelijk maakt het ook dat we samen de koers kunnen bepalen die we op willen gaan.

Een coöperatie

Een coöperatie is een speciale ondernemingsvorm, waarin de leden samenwerken vanuit een gedeeld belang. Dit kan een maatschappelijk en economisch belang zijn. In dit geval delen we het belang van verduurzaming én van financieel voordeel.

De Postcoderoosregeling geldt alleen voor leden van een coöperatie of van een Vereniging van Eigenaren. Alleen leden kunnen de energiebelasting terugkrijgen. Je kunt lid worden door je in te schrijven. Alle leden zijn samen eigenaar van de coöperatie en beslissen op de algemene ledenvergadering over zaken zoals de verdeling van de inkomsten en de koers van de coöperatie. Leden kunnen actief meehelpen, maar dat hoeft niet. Ook bedrijven met een klein zakelijke stroomaansluiting kunnen lid worden.

Zon op Alphen is een coöperatie waar elk lid evenveel meetelt, of je nu één certificaat koopt of veertig.

Jouw energiebedrijf verrekent de korting

Jouw eigen energiebedrijf verrekent het energiebelastingvoordeel met je jaarlijkse afrekening.

Je koopt je stroom en gas nu in bij een bepaalde energieleverancier, bijvoorbeeld Nuon, Essent, Eneco of Greenchoice. Wil je gebruik kunnen maken van de Postcoderoosregeling dan moet deze energieleverancier de regeling ondersteunen. Deze moet n.l. de belastingkorting die je krijgt verrekenen via de energierekening. Dat doet nog niet elke leverancier.

Als je energieleverancier de regeling niet steunt en je wilt wel mee doen, dan kun je overstappen naar een andere energieleverancier. Zolang je bij deze leverancier zit krijg je niet de energiebelasting terug. Als dat zo blijft verdien je je inleg gedurende de 15 jaar niet terug.

Via de koepelvereniging Zon op Nederland, waar ook wij lid van zijn, hebben we afspraken gemaakt met Eneco, Engie, Greenchoice, OM (DE unie), NUON en Qurrent. Met hen ben je verzekerd van een goede afhandeling.  Met Eneco, Engie, Greenchoice, OM (DE unie) en Qurrent hebben we daarnaast een gunstig tarief bedongen voor de aankoop van aardgas én voor het deel van je energieverbruik dat nog niet is gedekt met zonnestroom. Voor elke nieuwe klant krijgt de coöperatie een bonusbedrag van ongeveer 35 euro waar alle leden van profiteren. Als collectief staan we daarmee sterker.

Er zijn nog verschillende andere energieleveranciers die de Postcoderoosregeling (zeggen te) ondersteunen. Dit zijn de leveranciers met één ster op de lijst van Zon op Nederland. Bij deze leveranciers moet je als lid zelf regelen dat je de belastingkorting verrekend krijgt. Je krijgt een afrekening van ons die je dan moet indienen. We kunnen je daar wel bij helpen. Net als bij Eneco en NUON is het wel jammer dat ook die coöperaties geen bonus uitkeren.

Bij Zon op Nederland vind je de meest recente lijst van energiebedrijven die meedoen.

 • Drie sterren: de energiebelasting wordt voor je verrekend én de coöperatie krijgt het bonusbedrag.
 • Twee sterren: de energiebelasting wordt voor je verrekend, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag.
 • Een ster: de energieleverancier zegt dat je de energiebelasting zelf kunt berekenen, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag.
 • Geen sterren: je krijgt geen energiebelasting terug, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag.

We verkopen onze stroom aan een energiebedrijf

Als coöperatie hebben we te maken met verschillende elektriciteitsbedrijven: de bedrijven waar de leden hun elektriciteit afnemen en het bedrijf aan wie we de stroom van het zonnedak verkopen. Als lid is het vooral belangrijk te controleren of je elektriciteitsbedrijf meedoet met de teruggave van de energiebelasting.

Het energiebedrijf aan wie we de zonnestroom verkopen

De stroom van ons zonnedak verkopen we aan een energiebedrijf. De coöperatie sluit daarvoor een verkoopcontract af voor een bepaalde tijd, een z.g. Power Purchase Agreement (PPA). Wij kiezen het bedrijf met de meest gunstige prijs en voorwaarden. Als de eerste contractperiode voorbij is kunnen we als coöperatie besluiten om een contract met een ander bedrijf aan te gaan.

Het energiebedrijf dat we kiezen heeft gewoon zijn eigen klanten waar ze de stroom aan doorverkopen. Onze stroom komt dus niet automatisch bij de eigenaren van de panelen terecht. Wil je dat je eigen zonnestroom thuis wordt afgeleverd? Dat is complexer dan je waarschijnlijk denkt omdat ook de belastingdienst mee moet spelen vanwege de eventuele btw-heffing, maar die mogelijkheden worden door verschillende coöperaties onderzocht. Als dat lukt moet je wel overstappen naar het gekozen energiebedrijf. Zodra je overstapt krijg je dan je eigen opgewekte zonnestroom. Dat kan ook als het dak al in bedrijf is.

Zon op Nederland ondersteunt ons

Zon op Alphen werkt samen met Zon op Nederland. Zon op Nederland is gespecialiseerd in de ondersteuning en ontwikkeling van collectieve zonprojecten met de Postcoderoos-regeling. We zetten hun professionals in voor de projectbegeleiding voor een nieuw dak, en we gebruiken hun administratiesysteem voor de uitbetaling van de opgewekte energie.

Zon op Alphen heeft een bestuur en andere helpers. Allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten om de zonnedaken op te zetten. Er worden daken gezocht, er wordt samengewerkt met de gemeente en de wijkambassadeurs, alle regels en afspraken voor collectieve zonnedaken worden uitgezocht – en nog veel meer. Zodra er een dak definitief door kan gaan, schakelen we Zon op Nederland in. Dan is er namelijk te veel werk ineens om alleen door onze vrijwilligers te laten doen. Dat is nu de situatie met onze twee projecten, we hebben genoeg aspirant leden om de projecten te kunnen starten en dus werken we nu naarstig aan de bouwstenen die tot een implementatie project gaan leiden.

Als alle voorbereidingen klaar zijn, levert Zon op Nederland een ervaren projectbegeleider die ervoor zorgt dat het hele project technisch, financieel en administratief in orde is. Daar komt veel bij kijken. Denk aan de juridische afspraken met de dakeigenaar zoals de gebruikersovereenkomst, recht van opstal, verzekeringen, de aanvraag en beoordeling van offertes bij installatiebedrijven en doorrekening van de businesscase. Zon op Nederland en de projectbegeleider werken in opdracht van het bestuur van Zon op Alphen en krijgen hiervoor een vergoeding. Deze kosten zijn onderdeel van de investeringskosten.

Zon op Nederland is opgericht in 2011, ontstaan uit een burgerinitiatief en doorontwikkeld tot een professionele dienstverlener. Inmiddels zijn met behulp van Zon op Nederland meer dan 60 Zon op-projecten gerealiseerd met lokale initiatiefgroepen verspreid over heel Nederland. Meer projecten zijn in voorbereiding. Samen vormen de lokale coöperaties een landelijke coöperatie: de coöperatie Zon op Nederland.  Ook Zon op Alphen is lid van de coöperatie Zon op Nederland. Grote voordeel daarvan is dat we makkelijk met die andere lokale coöperaties kunnen samenwerken. Wij leren van de ervaringen elders en wij helpen anderen weer.

Zon op Nederland werkt samen met landelijke partners uit de coöperatieve energiesector. Ook heeft Zon op Nederland toegang tot financiële partijen voor cofinanciering en onderhoudt goede relaties met netbeheerders en energieleveranciers.

Zie voor meer informatie en voorbeelden van projecten elders in het land de website van Zon op Nederland.

Zon op Nederland zegt het zo:

Zon op Nederland wil iedere burger van Nederland in staat stellen zelf zonne-energie op te wekken en te gebruiken – ongeacht hun woonsituatie of inkomenspositie. Wij zijn 100% eigendom van onze leden. Onze leden zijn de coöperaties van alle lokale zonnestroom projecten die wij hebben helpen realiseren”. “Van elk nieuw project leren we weer. Daardoor hebben we voor elke mogelijke hobbel op de weg inmiddels een oplossing. En als die nog niet voorhanden is, maken we er één”.

De Belastingdienst werkt mee

Vlak voor de start van een Postcoderoos installatie vragen we toestemming aan de Belastingdienst om het verlaagd tarief op de energiebelasting voor de leden toe te mogen passen. Door deze toestemming is gegarandeerd dat je minstens 15 jaar lang effectief geen energiebelasting betaalt over je opgewekte stroom.

Om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief op de energiebelasting moet de coöperatie dus toestemming krijgen van de Belastingdienst. Als aan de voorwaarden is voldaan krijgt de coöperatie een z.g. aanwijzing voor het verlaagd tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekt elektriciteit (een beschikking). Hiermee is voor minimaal 15 jaar zeker gesteld dat deelnemers in aanmerking komen voor het verlaagd tarief. Ook als de landelijke regeling tussentijds wordt stopgezet blijft de aanwijzing van kracht. De 15 jaar teruggave energiebelasting is dus het minimum. Als de landelijke regeling na 15 jaar nog bestaat geldt de teruggave energiebelasting langer.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een aanwijzing zijn:

 • De aanvrager is een coöperatie of vereniging van eigenaren
 • De productie-installatie wekt duurzame elektriciteit op met hernieuwbare energiebronnen
 • De productie-installatie is juridisch en economisch eigendom van de coöperatie
 • Bedrijven mogen niet meer dan 20% deelnemen per dak.

Zon op Alphen doet de aanvraag voor de aanwijzing als laatste stap voordat de installatie gebouwd wordt. Daardoor gaat de periode van 15 jaar zo laat mogelijk in. Mocht de beschikking niet worden afgegeven, dan is dit een reden voor ontbinding van de overeenkomst die je dan al getekend hebt en gaat het project niet door.

Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst: Aanvraag Aanwijzing voor het verlaagde tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit.

 

Meer dan 100 mooie voorbeelden in Nederland

Wij zijn niet de enige en de eerste met een zonnedak voor de buurt. Op meer dan 100 locaties in het land zijn zonnedaken in gebruik. Goed voorbeeld doet volgen!

Onze buren in Leiden, Bodegraven en Voorschoten waren ons voor: in de laatste twee jaar zijn daar mooie zonnedaken van buurtbewoners van start gegaan. Ook in Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp wordt hard gewerkt aan een zonnedak. Allemaal met ondersteuning van Zon op Nederland.

Andere mooie voorbeelden kan je op de website van Zon op Nederland vinden, zoals:

Op de website van HIER opgewekt vind je nog vele andere voorbeelden. De Lokale Energie Monitor 2017 van HIER opgewekt geeft zicht op de jaarlijkse ontwikkeling van de coöperaties en hun projecten.

 

 


Wij willen graag de collega’s van Zon op Leiden bedanken voor het vele werk dat zij in het verzamelen van deze informatie gestoken hebben: Anne Marieke Schwencke, Blîde Duk, Jaap Stokking en Jeroen Schrama

 

Energiek Alphen aan den Rijn en derden, die zich (deels) buiten de EU bevinden, maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, om een koppeling te kunnen maken met social media, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy verklaring. Ga voor meer informatie naar op de pagina Privacy Verklaring.