Via het onderstaande formulier kunt u een gesprek met een Energiecoach aanvragen.
Het laatste veld “het vrije tekstveld” kunt u gebruiken, voor alle informatie die niet past in de beschikbare velden. Zoals speciale vragen, afwijkend woningtype, andere woonplaats, voorkeur voor datum/tijd.

Na het “verzenden” ontvangt u direct van email-adres:
“Energiek Alphen <energiecoach@energiekalphenaanadenrijn.nl>” een korte vragenlijst. U wordt verzocht de velden die van belang zijn voor uw specifieke vragen in te vullen en terug te mailen.

Heeft u na het ophalen van nieuwe mail binnen 5 min geen mail ontvangen, en zit de mail ook niet in uw spam/junk/ongewenst folder, dan graag een mail naar EnergiekAlphen. Zodat wij het probleem aan onze kant kunnen oplossen.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een datum en tijd af te stemmen voor het gesprek met de energiecoach. De velden met een ster(*) zijn verplicht.

Aanspreektitel: Dhr.Mv.

Selecteer uw woonkern* (Om een energiecoach uit dezelfde woonkern met u te koppelen)

Selecteer uw woningtype

Heeft u zonnepanelen / zonnecollectoren / windmolens

Uw straat* huisnummer* postcode (De adresgegevens zijn nodig voor het huisbezoek)Selecteer uw woonplaats*

Uw telefoonnummer om de afspraak eventueel te kunnen verzetten

Vrije tekstveld


Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

Hieronder vindt u de verdere stappen van dit proces

Wie
U Aanvraag gesprek Energiecoach
Via website EnergiekAlphenaandenrijn.nl
Wij Mail van een korte vragenlijst naar u
U Invullen vragenlijst en terug mailen
Samen:.. Afspraak maken met u en uw woning in het Hoomdossier *1 invoeren.
Samen:.. Huisbezoek v.d. energiecoach Informatie bijwerken in Hoomdossier
Samen:..
Wij
Opvolgingsgesprek datum in onderling overleg te vaststellen
Vastleggen datum
Samen:.. Opvolgingsgesprek op datum


*1) Het Hoomdossier:
Er wordt een persoonlijk account voor u aangemaakt door Energie Alphen op https://energiekalphen.hoomdossier.nl/home
U krijgt hiervan een mail voor de bevestiging van uw account. En via die link stelt u het wachtwoord in.
Wij zouden u willen adviseren, met het invullen van het Hoomdossier te wachten tot na het gesprek met de energiecoach. Het zijn veel en heel specifieke vragen. Het staat u natuurlijk vrij hier een begin mee te maken.