Via het onderstaande formulier kunt u een gesprek met een Energiecoach aanvragen. Tot  1 sept zijn er geen fysieke huisbezoeken, maar on-line- of tuin-gesprekken.
Het laatste veld “het vrije tekstveld” kunt u gebruiken, voor alle informatie die niet past in de beschikbare velden. Zoals speciale vragen, afwijkend woningtype, andere woonplaats, voorkeur voor datum/tijd.

Na het “verzenden” ontvangt u direct van email-adres:
“Energiek Alphen <energiecoach@energiekalphenaanadenrijn.nl>” een korte vragenlijst. U wordt verzocht de velden die van belang zijn voor uw specifieke vragen in te vullen en terug te mailen.

Heeft u na het ophalen van nieuwe mail binnen 5 min geen mail ontvangen, en zit de mail ook niet in uw spam/junk/ongewenst folder, dan graag een mail naar EnergiekAlphen. Zodat wij het probleem aan onze kant kunnen oplossen.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een datum en tijd af te stemmen voor het gesprek met de energiecoach. De velden met een ster(*) zijn verplicht.

Aanspreektitel: Dhr.Mv.

Selecteer uw woonkern* (Om een energiecoach uit dezelfde woonkern met u te koppelen)

Selecteer uw woningtype

Heeft u zonnepanelen / zonnecollectoren / windmolens

Uw straat* huisnummer* postcode (De adresgegevens zijn nodig voor het huisbezoek)Selecteer uw woonplaats*

Uw telefoonnummer om de afspraak eventueel te kunnen verzetten

Wilt u selecteren hoe u ons heeft gevonden

Vrije tekstveld


Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website en voor het aanmaken van uw account in het Hoomdossier.

De gemeente financiert de inzet van de energiecoaches waardoor het woningbezoek en het advies voor u gratis is. Ter controle van de gerealiseerde woningbezoeken vraagt de gemeente ons om de contactgegevens van de bezochte bewoners eenmalig beschikbaar te stellen. U kunt benaderd worden door de gemeente in verband met onderzoek naar uw ervaringen en resultaat van het woningbezoek. De gemeente krijgt geen inzage in het Hoomdossier en ook niet in het energiebesparingsrapport of andere gegevens.

U gaat akkoord met het eenmalig gebruik van uw gegevens door de gemeente Alphen aan den Rijn ter controle van het bezoek van de energiecoach om inzicht te krijgen in het aantal uitgevoerde adviezen en waar deze zijn uitgevoerd.

Hieronder vindt u de verdere stappen van dit proces

Wie
U Aanvraag gesprek Energiecoach
Via website EnergiekAlphenaandenrijn.nl
Wij Mail van een korte vragenlijst naar u
U Invullen vragenlijst en terug mailen
Samen:.. Afspraak maken met u en uw woning in het Hoomdossier *1 invoeren.
Samen:.. Huisbezoek v.d. energiecoach Informatie bijwerken in Hoomdossier
Samen:..
Wij
Opvolgingsgesprek datum in onderling overleg te vaststellen
Vastleggen datum
Samen:.. Opvolgingsgesprek op datum


*1) Het Hoomdossier:
Er wordt een persoonlijk account voor u aangemaakt door Energie Alphen op https://energiekalphen.hoomdossier.nl/home
U krijgt hiervan een mail voor de bevestiging van uw account. En via die link stelt u het wachtwoord in.
Wij zouden u willen adviseren, met het invullen van het Hoomdossier te wachten tot na het gesprek met de energiecoach. Het zijn veel en heel specifieke vragen. Het staat u natuurlijk vrij hier een begin mee te maken.